Uw privacy

Simpel, duidelijk, veilig.

Uw privacy

Klik op de verwerking die voor u van toepassing is en lees hoe Getting Personal met uw persoonsgegevens omgaat.

Doel, gebruik en vernietiging

Wanneer u gebruik maakt van ons contactformulier laat u persoonsgegevens achter zoals uw naam, uw e-mailadres en mogelijk uw telefoonnummer. Getting Personal gebruikt deze gegevens uitsluitend voor het afhandelen van uw verzoek. Het spreekt daarbij voor zich dat uw persoonsgegevens niet met andere partijen worden gedeeld, tenzij u daarom verzoekt. Is uw verzoek volledig afgehandeld, dan worden uw persoonsgegevens binnen twee maanden vernietigd. Zo simpel kan het dus zijn.

Uw rechten

Wilt u inzage in de gegevens die Getting Personal van u heeft vastgelegd, de persoonsgegevens die Getting Personal van u heeft laten vernietigen, of voorkomen dat Getting Personal uw persoonsgegevens nog verder verwerkt, dan volstaat het om uw verzoek te sturen naar privacy@gettingpersonal.nl. Getting Personal zal uw verzoek zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 20 werkdagen uitvoeren, tenzij er wetten zijn die de uitvoering van uw verzoek verhinderen. Mocht dit het geval zijn, dan wordt u daar per omgaande over geïnformeerd. 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de wijze waarop Getting Personal met uw persoonsgegevens omgaat, laat dit dan weten. De eenvoudigste manier om een klacht in te dienen is door een e-mail te sturen naar: privacy@gettingpersonal.nl. Getting Personal handelt uw klacht zo spoedig mogelijk af en in ieder geval binnen één maand. Mocht u desondanks van mening zijn dat Getting Personal niet adequaat met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan kunt u hierover ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hen telefonisch bereiken op 0900 – 2001 201 of via Internet: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Doel, gebruik en vernietiging

Zoals u mag verwachten verzamelt Getting Personal niet meer persoonsgegevens dan absoluut noodzakelijk is om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst met u / uw organisatie. Dit betekent uw naam, uw contactgegevens en de organisatie waar u werkt. Deze gegevens worden opgenomen in het online administratiepakket en in het mailsysteem, die zich beide in Nederland bevinden.

Getting Personal gebruikt uw persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u / uw organisatie en om u te informeren over zaken die voor u interessant kunnen zijn in lijn met de diensten die wij u leveren.

Uw persoonsgegevens worden bewaard tot twee jaar na het einde van de samenwerking. Daarna worden de gegevens definitief verwijderd. 

Uw rechten

Wilt u inzage in de gegevens die Getting Personal van u heeft vastgelegd, de persoonsgegevens die Getting Personal van u heeft vastgelegd laten vernietigen, of voorkomen dat Getting Personal uw persoonsgegevens nog verder verwerkt, dan volstaat het om uw verzoek te sturen naar privacy@gettingpersonal.nl. Getting Personal zal uw verzoek zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 20 werkdagen uitvoeren, tenzij er wetten zijn die de uitvoering van uw verzoek verhinderen. Mocht dit het geval zijn, dan wordt u daar per omgaande over geïnformeerd. 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de wijze waarop Getting Personal met uw persoonsgegevens omgaat, laat dit dan weten. De eenvoudigste manier om een klacht in te dienen is door een e-mail te sturen naar: privacy@gettingpersonal.nl. Getting Personal handelt uw klacht zo spoedig mogelijk af en in ieder geval binnen één maand. Mocht u desondanks van mening zijn dat Getting Personal niet adequaat met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan kunt u hierover ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hen telefonisch bereiken op 0900 – 2001 201 of via Internet: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Eigenlijk hoort deze verwerking niet in het rijtje thuis. Deze website slaat namelijk geen gegevens van u op en maakt ook geen gebruik van cookies. Geen Facebook duimpjes, geen Youtube filmpjes, geen Google Maps kaartjes, geen LinkedIn koppelingen of wat dies meer zei.

Maar omdat veel mensen helaas inmiddels verwachten dat ze overal gevolgd worden, hebben we het onderwerp toch maar aan het lijstje toegevoegd.  

Heeft u nog vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan gerust contact op.